UtvaldBild FilosofinOmKorträkning–ÄrDessaStrategierFel 840x385 - Filosofin om korträkning – Är dessa strategier fel?

År 1962 kom en matematikprofessor med idén om en bok som fokuserade på vetenskapen bakom Blackjack och hur du kan ändra husets övertag till din fördel genom att räkna kort.

Den här boken kallades i original-titel “Beat the Dealer” och är skriven av Edward O. Thorp. Det är säkert att säga att många av de teorier och idéer som professor Edward presenterade i det här arbetet blev grunden för många projekt och arbeten som hanterar de olika teknikerna gällande att räkna kort för att pröva dessa på de bästa kasinon.

Fokuset i arbetet gjordes genom att använda många datoralgoritmer och simuleringar.<

Tillsammans med forskningen bakom lyckades Thorp upptäcka något som många spelare redan visste om, men inte var säkra på om det stämde. Om kortleken är rik på höga kort (tex. Ess eller tior) är det mer sannolikt att du fortsätter att vinna.

Med det här i åtanke går Thorps metod ut på att hålla reda på  vilka kort som delats ut och ge dem var och en ett specifikt värde för att kunna hålla ett kontrollerat räknande. På så vis får du lite kontroll och kan göra framsteg med det.

Hemligheten bakom att räkna kort

PostaBilden FilosofinOmKorträkning–ÄrDessaStrategierFel HemlighetenBakomAttRäknaKort - Filosofin om korträkning – Är dessa strategier fel?

Många människor som hör talas om att räkna kort tänker att det är relaterat till fusk eller att du behöver vara ett geni för att knäcka det och samtidigt ha förmågan att kontrollera räknandet för att upprätthålla funktionen.

Sanning att säga är att bara genom att lära sig enkla talföljder och hålla koll på en enkel räknemetod (exempelvis Ess/Fem räkningen, vilken är den enklaste av alla) kan du bli en mästare på korträkning på bara fem till tio minuter.

Naturligtvis behöver du en hel del uppmärksamhet på detaljer för att bli en mentalt snabb räknare av talföljder. Du måste också kunna fokusera på ordningen på korten och vilka som har blivit delade, vilket är en viktig del av Blackjack och många metoder bakom att räkna kort.

Är det fel att räkna kort?

PostaBilden FilosofinOmKorträkning–ÄrDessaStrategierFel ÄrDetFelAttRäknaKort - Filosofin om korträkning – Är dessa strategier fel?

Många kasinon har upprättat regler om att räkna kort i Blackjack för att hantera det. Och även om de möjligtvis har lite rätt i det borde du överväga andra scenarion där korträkning kan bli ofrivilligt eller bara ren slump.

Ta exempelvis en person med fotografiskt minne som går in på ett kasino och börjar spela Blackjack. För honom är faktumet att han räknar kort och håller ordning på dem näst intill ofrivilligt. Det lyfter alltså frågan om ett kasino kan kicka ut honom för det?

Naturligtvis reser räkning av kort en hel del frågor, men faktum kvarstår att det är en utövning med laglig grund och som är accepterad på många kasinon inom ramarna för reglerna i Blackjack.

UtvaldBild ForskningVisarAttRegleringAvOnlinespelKanVaraVälgörande 840x385 - Forskning visar att reglering av onlinespel kan vara välgörande

The US law created in 2006, known as the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006 ( UIGEA ), is an anti-on-line gambling declaration and is therefore one of the greatest, if not the largest, and most problematic and controversial declarations ever in history.

It was created after seeing the gaming market on the internet work in a gray area of ​​the law and the purpose was to create new ways to punish those who worked in that market.

The US Congress made the decision as a result of a process started by Republican Jim Leach of Iowa when he presented the Internet Gambling Prohibition and Gambling Enforcement Act as HR 441. The first act had some changes, but in 2006 it was run as a financing bill to counter terrorism .

The law affected many online gaming companies because they left the US market, including Playtech / iPoker, Party Poker, Ongame, Lucky 31, PKR, Paradise Poker, Boss Media, Extraction and 888.

A few years later, Poker Star was also affected on April 15, 2011; a date called Black Friday, and other company names were related to Black Friday as Full Tilt Poker.

PostaBilden ForskningVisarAttRegleringAvOnlinespelKanVaraVälgörande - Forskning visar att reglering av onlinespel kan vara välgörande

Others affected by the law were the players because the pages began to remove the American player accounts, causing a lot of traffic to collapse, as half of the market was from the US.

But in the same year, the Ministry of Justice announced that gambling was legal if it was permitted by state law, which gave green light to make online gambling a legal activity to exercise.

There are four US states where online gambling is legal – Montana, Nevada, Oregon and Delaware. For each of them, the market works in different ways. The Ministry of Justice’s decision was favorable for the industry in this way by directly increasing the value of online gaming companies by 3.5%.

The law is also very unclear about this type of game as well, because the law places an exception in the fantasy sports world, which makes it illegal only if the state law prohibits it. The law defined fantasy sports as the games that the player’s ability is the predominant factor.

Finally, the market for online betting is estimated at $ 94.4 billion by 2024, affecting the US economy.

In fact, the law is very confusing and lets the black market continue, which will increase year after year if the law stays so obscured and unclear it will only be an advantage for the industry itself.