UtvaldBild FilosofinOmKorträkning–ÄrDessaStrategierFel 840x385 - Filosofin om korträkning – Är dessa strategier fel?

År 1962 kom en matematikprofessor med idén om en bok som fokuserade på vetenskapen bakom Blackjack och hur du kan ändra husets övertag till din fördel genom att räkna kort.

Den här boken kallades i original-titel “Beat the Dealer” och är skriven av Edward O. Thorp. Det är säkert att säga att många av de teorier och idéer som professor Edward presenterade i det här arbetet blev grunden för många projekt och arbeten som hanterar de olika teknikerna gällande att räkna kort för att pröva dessa på de bästa kasinon.

Fokuset i arbetet gjordes genom att använda många datoralgoritmer och simuleringar.<

Tillsammans med forskningen bakom lyckades Thorp upptäcka något som många spelare redan visste om, men inte var säkra på om det stämde. Om kortleken är rik på höga kort (tex. Ess eller tior) är det mer sannolikt att du fortsätter att vinna.

Med det här i åtanke går Thorps metod ut på att hålla reda på  vilka kort som delats ut och ge dem var och en ett specifikt värde för att kunna hålla ett kontrollerat räknande. På så vis får du lite kontroll och kan göra framsteg med det.

Hemligheten bakom att räkna kort

PostaBilden FilosofinOmKorträkning–ÄrDessaStrategierFel HemlighetenBakomAttRäknaKort - Filosofin om korträkning – Är dessa strategier fel?

Många människor som hör talas om att räkna kort tänker att det är relaterat till fusk eller att du behöver vara ett geni för att knäcka det och samtidigt ha förmågan att kontrollera räknandet för att upprätthålla funktionen.

Sanning att säga är att bara genom att lära sig enkla talföljder och hålla koll på en enkel räknemetod (exempelvis Ess/Fem räkningen, vilken är den enklaste av alla) kan du bli en mästare på korträkning på bara fem till tio minuter.

Naturligtvis behöver du en hel del uppmärksamhet på detaljer för att bli en mentalt snabb räknare av talföljder. Du måste också kunna fokusera på ordningen på korten och vilka som har blivit delade, vilket är en viktig del av Blackjack och många metoder bakom att räkna kort.

Är det fel att räkna kort?

PostaBilden FilosofinOmKorträkning–ÄrDessaStrategierFel ÄrDetFelAttRäknaKort - Filosofin om korträkning – Är dessa strategier fel?

Många kasinon har upprättat regler om att räkna kort i Blackjack för att hantera det. Och även om de möjligtvis har lite rätt i det borde du överväga andra scenarion där korträkning kan bli ofrivilligt eller bara ren slump.

Ta exempelvis en person med fotografiskt minne som går in på ett kasino och börjar spela Blackjack. För honom är faktumet att han räknar kort och håller ordning på dem näst intill ofrivilligt. Det lyfter alltså frågan om ett kasino kan kicka ut honom för det?

Naturligtvis reser räkning av kort en hel del frågor, men faktum kvarstår att det är en utövning med laglig grund och som är accepterad på många kasinon inom ramarna för reglerna i Blackjack.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *