אל תנועה אירופאית: “בואו לא נחיה כעבדים”

רק לפני שנה חווינו אירועים בעלי משמעות עולמית: האביב הערבי. אזרחי מצרים, תוניסיה והעולם הערבי כולו הראה לנו כי יש דרך אחרת, מעבר לדרך הכלכלית, פוליטית ודיכוי חברתי. אנו אימצנו אותם ותכנו בהם כפי שאנו צריכים לעשות. בהמשך ישיר לכך, בימים אלו, מתרחשות הפגנות ומחאות גדולות ביוון, פורטוגל וברומניה, הזעם הרותח ממריץ אותנו, ומאיים להטביע את המערכת הפוליטית המזדקנת שלנו הפועלת למען מספרים ולא למען אנשים.