Μια Συζήτηση Με Τον Γιώργο Οικονόμου (του Ελευθεριακού)

O Γιώργος Ν. Οικονόμου σπούδασε Μαθηματικά, Μουσική και Φιλοσοφία. Συμμετείχε ενεργώς στο αντιδικτατορικό κίνημα. Παρακολούθησε στο Παρίσι τα μεταπτυχιακά σεμινάρια του Κορνήλιου Καστοριάδη με τον οποίο άρχισε τη διδακτορική του διατριβή. Έχει Master φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης και είναι Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

A brief historic review of anarchist newspapers in Greece

A social movement that aims to communicate the course of events free from party political frameworks and regime censorship, the necessity of counter-information media is undeniable. The existence of counter-information media is self-evident for the anti-authoritarian movement. It is defined by the nature of information that resists the propagandist character of mainstream media. It is also defined by the need for expression of those whom the mass media insist to ignore, to marginalize and ultimately to isolate.

The fascist threat beyond Golden Dawn

While Samaras and his cronies portray themselves as the only source of justice against the brutality of GD, the strong ideological and practical links between his own party’s rhetoric and policies with the neo-nazi group do not allow us to consider his claim as plausible. While reactionary forces are taking over the ‘public’ sphere attempting to fill the political ‘gap’ and the incompetency of parliamentary ‘democracy’ we must be aware of the severe consequences of racism, the worst hubris of our times that will continue to penetrate social life beyond the parliaments. GD is only a reflection of the actual problem whose solution can be only found in the struggles for social emancipation, that propose rupture with heteronomous institutions and further spreading of direct democracy and equality.

Ιστορική αναδρομή αναρχικών εφημερίδων στην Ελλάδα

Σ’έναν κινηματικό χώρο που επιδιώκει την αποτύπωση των γεγονότων απαλλαγμένη από κομματικά πλαίσια και καθεστωτική λογοκρισία η αναγκαιότητα των μέσων αντιπληροφόρησης είναι αναμφισβήτητη. Η ύπαρξή τους για τον αντιεξουσιαστικό χώρο είναι αυτονόητη. Εξηγείται από την ίδια τη φύση της ενημέρωσης που αντιτίθεται στον προπαγανδιστικό χαρακτήρα των κατεστημένων μέσων πληροφόρησης. Εξηγείται επίσης από την ανάγκη ύπαρξης ενός χώρου έκφρασης εκείνων που τα ΜΜΕ επιμένουν να αγνοούν, να περιθωριοποιούν και κατ’επέκταση να απομονώνουν.