Μπαρούχ Σπινόζα: Πολιτική Πραγματεία

Στο συγκεκριμένο έργο, ο Ολλανδός φιλόσοφος αναλύει την πολιτική του σκέψη, προσφέροντας ηθικές ιδέες αναφορικά με τις συναισθηματικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων και των ομάδων. Η Σπινοζική μορφή της δημοκρατίας παρουσιάζεται ως ένα εύθραυστο επίτευγμα ακριβώς επειδή είναι συνδεδεμένο με την αμφίσημη δομή της φαντασίας, τον κεντρικό γενεσιουργό πυρήνα της ανθρώπινης δημιουργίας.

Η αποσύνθεση του πλήθους είναι ένα θετικό αλλά και αναγκαίο χαρακτηριστικό της δημιουργίας χαρακτηριστικό της δημοκρατίας, καθώς επιτρέπει την επέκταση και αναγνώριση της διαφορετικότητας αλλά και την ελεύθερή έκφραση. Η δημοκρατία επιτρέπει το πολιτικό σώμα να αναπτύσεται και να επεκτείνει τις αρμοδιότητές του, συνδυάζοντας αυτό με μια κοινή αντίληψη πάνω στην κοινωνική πραγματικότητα. Εκφράζει τις σχέσεις της συμφωνίας και διαφωνίας και καλλιεργεί την ελευθερία και την ισχύ, ενώ παράλληλα προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή δυνατότητα διαχρονικής σταθερότητας.

Αναρτήθηκε στις: 22/12/2013