Κάλεσμα για μια πλουραλιστική διδασκαλία της οικονομίας

5b6e2724cbf556acad6dc3f21f3842b2

Μετάφραση του κειμένου «Manifesto,Call for a Pluralistic Teaching in Economics» που δημοσιεύτηκε στο adbusters.org
από την Αdta

Εμείς, φοιτητές οικονομικών, με διαφορετικούς προσανατολισμούς, εκφράζουμε για άλλη μια φορά τη δυσαρέσκειά μας για τον τρόπο διδασκαλίας των οικονομικών στα πανεπιστήμια και σε άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Για περισσότερα από δέκα χρόνια παρόμοιες πρωτοβουλίες δημοσιοποιούνται σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο χωρίς αποτέλεσμα, τονίζοντας έτσι τη διαβρωτική φύση του προβλήματος και την συνεχόμενη απογοήτευση για την έλλειψη των αναγκαίων αλλαγών.

Επιλέξαμε τα οικονομικά ως βασικό αντικείμενο σπουδών ελπίζοντας να κερδίσουμε καλύτερη κατανόηση των πραγματικών οικονομικών μηχανισμών. Με λύπη μας αναγνωρίζουμε ότι αυτό δε συνέβη: το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανικανότητά μας να καταλάβουμε την τρέχουσα οικονομική κρίση με τα αναλυτικά εργαλεία που διδασκόμαστε. Τα πανεπιστημιακά μαθήματα όχι μόνο δεν καλύπτουν αυτά τα κατάφωρα κενά, αλλά έχουν μείνει απαράλλαχτα σε όλο τον κόσμο. Η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, είναι επίσης κρίση της επιστήμης των οικονομικών και κρίση στις αίθουσες διδασκαλίας!

Πιστεύουμε ότι η κατανόηση των πραγματικών κοινωνικο-οικονομικών διαδικασιών καθώς και η κριτική μας ικανότητα θα ωφεληθεί από μια πιο πλουραλιστική διδασκαλία. Για το σκοπό αυτό προτείνουμε να συμπεριληφθεί μεγαλύτερη πολυφωνία στα μαθήματά μας, σε τρία διαφορετικά επίπεδα.

1. Διαφορετικά παραδείγματα, πέρα ​​από την λεγόμενη νεοκλασική θεωρία και τις διάφορες διακλαδώσεις της, θα πρέπει να δωθούν στους φοιτητές όσο το δυνατόν νωρίτερα, προκειμένου να επιτραπεί η διασταυρωτική ανάλυση παραδειγμάτων και να ενισχυθεί η κριτική σκέψη.

2. Ανακλαστικοί κλάδοι όπως η επιστημολογία, η ιστορία της οικονομικής σκέψης και της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας θα πρέπει να αποκτήσουν ιδιαίτερη σημασία ως κύρια μαθήματα, και όχι να θεωρούνται παράπλευροι και περιθωριακοί.

3. Οι συζητήσεις με άλλες κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες (κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, ιστορία, γεωγραφία, φιλοσοφία …) θα πρέπει να είναι πιο συστηματικές, και ένας τρόπος για να γίνει αυτό θα ήταν η εισαγωγή θεματικών μαθημάτων. Τα ίδια τα αντικείμενα της οικονομίας, όπως η ανεργία, οι ανισότητες, οι επιλογές κατανάλωσης και άλλα, είναι εγγενώς πολύπλοκα και απαιτούν μια αντίστοιχη πλουραλιστική προσέγγιση επιτρέποντας την εγκάρσια έρευνα.

Δεν απορρίπτουμε τη χρήση των μαθηματικών, τυπικών μοντέλων ή στατιστικών μεθόδων στην οικονομία. Εμείς πρωτίστως επιθυμούμε να μας δοθεί η ευκαιρία να κατανοήσουμε πλήρως τις βάσεις που διέπουν το οικονομικό μας σύστημα.

Με την παρούσα καλούμε όλους τους συμφοιτητές μας από όλα τα ακαδημαϊκά επίπεδα που μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες και προβληματισμούς. Tους προσκαλούμε να ενωθούν μαζί μας και να μας βοηθήσουν να κινητοποιήσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη ώστε να επανεξεταστεί το αντικείμενό μας και ο τρόπος που διδάσκεται σήμερα, για να έχουμε πλουραλιστική διδασκαλία των οικονομικών σε όλα τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο το δυνατόν συντομότερα.

Αναρτήθηκε στις: 22/04/2013