Grčka: Policija upala u pokret Villa Amalias u Atini

villa

Iznova država pokušava mjerama iznenadnih pretresa da teroriše okupirana samoorganizovana mjesta.Villa Amalias je skućena u zgradi ulice Heydena i Acharnona već 22 godine. U kući je održano na stotine političkih i kulturnih događaja (koncerti, pozorišne predstave, projekcije itd), dok je antikomercijalna kultura koja se protivi kulturi prodaje, profita, moći i svojine, u njoj našla svoj dom. Sada je jasno, poslije toliko svakodnevnih napada na antiautoritarne/anarhističke pokrete, da antisocijalne snage ekonomskog i političkog autoritarizma ciljaju na stišavanje pokreta, ograničavajući javne rasprave koje su prepuštene jedino vladajućim medijima i fašistima, i zabranjujući samoorganizovane akcije koje počinju odozdo i izvan političkih partija.

Prema informacijama objavljenim na »Athens Indymedia« osam drugova iz pokreta je uhapšeno, dok su snage državne represije obavile pretres zgrade. Već je se 200 ljudi okupilo u Acharnon ulici u znak solidarnosti.

Mi iskazujemo svoju solidarnost sa Villa Amalias i sa drugovima koji se bore za slobodnu društvenu sredinu.PS: Mi razumijemo radost vjernih sluga sistema moći, posmatrajući internet blogove radikalne desnice, kao i vijesti vladajućih medija koji se priključuju državnim snagama klevetući i radujući se »uspjehu« supresivne države. Obećavamo da zadovoljstvo neprijatelja društva neće biti vječno.

Αναρτήθηκε στις: 20/12/2012