Το Eagainst.com κλείνει έναν χρόνο λειτουργίας…

Ο διαδικτυακός σταθμός Eagainst.com κλείνει σήμερα ένα χρόνο από την έναρξή του. Μέσα στο διάστημα αυτό, οι επισκέψεις μοναδικών χρηστών ξεπέρασαν τις 250.000, ενώ πάνω από 600.000 ενέργειες έχουν καταγραφεί στις στατιστικές μας.

Ήταν μια χρονιά περιπετειώδης αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα δημιουργική. Η Αραβική Άνοιξη και τα κινήματα των πλατειών αποτελούν για μας ίσως τα σημαντικότερα γεγονότα. Από τα κινήματα αυτά μάθαμε πολλά, κατανοήσαμε καλύτερα το πρόταγμα της συλλογικής και ατομικής αυτονομίας και τη δυναμική του, ενώ παράλληλα αναθεωρήσαμε σε κάποιες περιπτώσεις τους τρόπους που προσεγγίζουμε τις καταστάσεις, στην προσπάθειά μας να αποκτήσουμε μια πιο σφαιρική άποψη για την (πολιτική) πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, ανανεωμένοι, συνεχίζουμε στους αγώνες για πραγματική δημοκρατία και κοινωνική μεταστροφή.

Λίγο πριν, όμως, πραγματοποιήσουμε τις τελικές αλλαγές ενόψει της συμπλήρωσης ενός κύκλου διαδικτυακής δράσης και αντιπληροφόρησης, – κι ενώ η επεξεργασία της νέας εμφάνισης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη – καλούμε τους φίλους και αναγνώστες μας να στείλουν τις παρατηρήσεις τους. Αφήστε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις σας…


Σύντομο URL: http://wp.me/pyR3u-9jD

Αναρτήθηκε στις: 02/12/2011