Ο αναρχισμός στην Ευρώπη

Ο αναρχισμός, ως το ιδεολογικό ρεύμα που με έντονα ριζοσπαστικό τρόπο αμφισβητεί τους θεσμούς και τους κανόνες  ζωής που προκύπτουν από τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης του βιομηχανικού καπιταλισμού και των γραφειοκρατικών δομών του κράτους, εξετάζεται πρώτα απ’ όλα ως εκδήλωση, στους κόλπους των Δυτικών κοινωνιών.

Το παρακάτω βιβλίο όχι μόνο εξιστορεί την πορεία του αναρχικού κινήματος στην Ευρώπη, αλλά με εκτεταμένες αναλύσεις και συγκρίσεις με άλλα κινήματα βοηθά τον αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα τις αξίες του αναρχισμού σε αντιδιαστολή με πάσης φύσεως εξουσιαστικό καθεστώς.

.

Σύντομο URL: http://wp.me/pyR3u-3Hk

Αναρτήθηκε στις: 26/12/2010