Περιοδικο Νυκτεγερσια, 1ο τεύχος

Το παρόν βιβλίο δεν πρόκειται για μια έκδοση ιδεολογικού πολτού. Αποτελεί μια προσπάθεια ανακάλυψης, δημιουργίας και διάδρασης, προιόν ερασιτεχνίας και όχι βιοποριστικής ανάγκης, το οποίο στοχεύει να ξεθάψει εμπρηστικά κείμενα, να μας δώσει την δυνατότητα να αρθρώσουμε τις κραυγές μας και να προκαλέσει συναναστροφές με ανήσυχους ανθρώπους. Στις σελίδες του φιλοξενούνται κείμενα του P.Kropotkin, Emma Goldman, Leo Tolstoy και αρκετών άλλων.

Αναρτήθηκε στις: 19/12/2010