Οι άνθρωποι που κύκλωσαν το άλφα

Άνοιξη του 1939: Τα στρατεύματα του Φράνκο φτάνουν στις Μεσογειακές ακτές της Ισπανίας. Ο πόλεμος έχει πλέον χαθεί για τους Ρεπουμπλικάνους, τους αναρχικούς και τους κομμουνιστές οι οποίοι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την χώρα προκειμένου να γλυτώσουν από τους διωγμούς του φασιστικού καθεστώτος. Το παρακάτω βιβλίο (όπως και το αντίστοιχο ντοκιμαντέρ που αποτελεί μια συνοδευτική προσπάθεια του βιβλίου) έχει στόχο την αποκατάσταση της ιστορικής μνήμης της αναρχικής αντίστασης στη φρανκική δικτατορία.

Εκατοντάδες χιλιάδες πολιτικοί κρατούμενοι εκτελέστηκαν από την Φρανκική δικτατορία. Ο αριθμός των δολοφονημένων αντιφρονούντων παραμένει ακόμα και σήμερα άγνωστος. Κάποιοι κάνουν λόγο για 300.000, άλλοι πάλι πιστεύουν πως ο αριθμός αγγίζει το εκατομμύριο μιας και οι Ισπανικές κυβερνήσεις συστηματικά εμποδίζουν την αναγνώριση των θυμάτων της δικτατορίας. Μόλις το 2007  ψηφίστηκε ο Νόμος της Ιστορικής Μνήμης, ο οποίος επιτρέπει σε όποιον έχει αποδείξεις για ομαδικό τάφο να ζητήσει την βοήθεια του κράτους για την εκταφή και την ταυτοποίηση των λειψάνων. Ο Robert Alexander (1999 σ.1095) υποστηρίζει πως περίπου 160-180,000 μέλη της αναρχοσυνδικαλιστικής CNT δολοφονήθηκαν από το Φρανκικό καθεστώς.

Τον Οκτώβριο του 2008, έπειτα από χρόνιες συνεχιζόμενες προσπάθειες διαφόρων Ισπανικών οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο δικαστής Μπαλτάσαρ Γκαρθόν διέταξε την εκταφή και αναγνώριση των θυμάτων από 19 ομαδικούς τάφους, μεταξύ των οποίων και αυτός όπου θεωρείται του διάσημος ποιητής Federico Garcia Lorca. Η κίνησή του όμως θα συναντήσει ισχυρές αντιδράσεις από κυβερνητικούς κύκλους. Μια εβδομάδα μετά την έκδοση της απόφασης του Γκαρθόν, ο ανώτατος εισαγγελέας της χώρας, Χαβιέρ Θαραγόθα, την αμφισβήτησε με το σκεπτικό ότι δεν ενέπιπτε στην αρμοδιότητα του Γκαρθόν η υπόθεση.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του δημιουργού.

Πηγές
Alexander, Robert (1999). Anarchists in the Spanish Civil War. Janus Publishing Company.

Αναρτήθηκε στις: 23/12/2010