Κορνήλιος Καστοριάδης – Είμαστε Υπεύθυνοι για την Ιστορία μας

Το βιβλίο αυτό που φέρνει τον αναγνώστη ένα βήμα πιο κοντά στην πολυδιάστατη σκέψη του Κορνήλιου Καστοριάδη. Η αυτονομία, η δημοκρατία, οι αλλαγές που υφίστανται οι Δυτικές κοινωνίες, μια ανάλυση του για την Αριστερά, τον σοσιαλισμό, τον μαρξισμό….

Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη: Το πρώτο μέρος, περιλαμβάνει δύο συνεντεύξεις του διανοητή, το δεύτερο αναλύσεις και κείμενα, καθώς επίσης παρεμβάσεις και ομιλίες του, και το τρίτο εμπεριέχει περιγραφές για τον Κορνήλιο Καστοριάδη από ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί μαζί του. Μέσα σ’ όλα όμως, αυτό που προκαλεί μεγάλη εντύπωση είναι οι θέσεις του για την «σύγχρονη και αντιφατική Ελλάδα», η «θεμελιώδης αντινομία της ταυτόχρονης αναφοράς στην αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο, δυο παραδόσεις τελείως ασυμβίβαστες μεταξύ τους».

Αναρτήθηκε στις: 06/01/2011