Ερρίκο Μαλατέστα – Αναρχισμός και Συνδικαλισμός

Πρόκειται για ένα βασικό αναρχικό σύγγραμμα στο οποίο ο Ιταλός θεωρητικός και ακτιβιστής, Ερρίκο Μαλατέστα, εξηγεί για ποιόν λόγο οι αναρχικοί επαναστάτες οφείλουν να συμμετάσχουν στα κινήματα θα πρέπει να προσαρμόζονται στα προβλήματα των μικρών καθημερινών αγώνων, μια διαδικασία που θα πρέπει να γίνεται ολοένα και περισσότερο αποτελεσματικό μέσο της ηθικής ανύψωσης και της επανάστασης. Ο συνδικαλισμός όμως παρότι επιδιώκει ακριβώς αυτό, όπως μας λέει ο συγγραφέας, μέσω της εργατικής ενότητας η οποία, έχοντας ως στόχο την αντίσταση και τον αγώνα για άμεσα επιτεύξιμες βελτιώσεις που θα οδηγήσει στον ολικό μετασχηματισμό των κοινωνικών θεσμών και θα αποτελέσει τη συνθήκη και την εγγύηση μιας ελεύθερης κοινωνίας, καταντά εργαλείο διατήρησης των προνομίων και προσαρμογής των πιο εξελιγμένων μαζών στους υπάρχοντες ιεραρχικούς θεσμούς. Με άλλα λόγια, τα συνδικάτα είναι, από τη φύση του, ρεφορμιστικοί φορείς αγώνα και όχι πραγματικά επαναστατικοί.

Αναρτήθηκε στις: 07/03/2014