Αποτελέσματα αναζήτησης για: malatesta

A Revolutionary Life: Errico Malatesta

A short study on the life and times of Italian Anarchist Errico Malatesta by G. A. Aldred, first published in 1940.

Errico Malatesta was an Italian anarchist theorist. He spent much of his life exiled from Italy and in total spent more than ten years in prison. Malatesta wrote and edited a number of radical newspapers and was also a friend of Mikhail Bakunin. He was an enormously popular figure in his time.

Errico Malatesta,The Biography of an Anarchist – Max Nettlau

The short sketch of Malatesta’s life is based on the exhaustive study of Max Nettlau, published in Italian translation by “Il Martello” in New York under the title Vita e Pensieri di Errico Malatesta, and in German translation issued at Berlin by the publishers of the “Syndicalist.” Max Nettlau, the profound scholar of the Anarchist movement, biographer of Michael Bakunin and author of Bibliographie de l’Anarchie, lives in Vienna, and like so many intellectuals in Europe, in distressing economic condition.

Errico Malatesta: His Life and Ideas

Italian anarchist-communist, militant, and critic of syndicalism, Errico Malatesta is one of the most influential figures in the history of anarchism. Now available online, Errico Malatesta: His Life & Ideas includes both a collection of his writings taken from various Italian periodicals, and a biographical sketch from the editor, Vernon Richards.

Errico Malatesta, Comunismo e individualismo

Nettlau suppone che la ragione, o almeno una delle ragioni per cui l’anarchismo, dopo tanti anni di propaganda, di lotta, di sacrifizi, non è ancora riuscito a attirare e sollevare le grandi masse sta nel fatto che gli anarchici delle due scuole, comunisti e individualisti, hanno presentato ciascuno la sua teoria economica come unica soluzione del problema sociale, e non sono perciò riusciti a persuadere la gente della realizzabilità delle

Συνέχεια στο υπόλοιπο »

Errico Malatesta: Αναρχία και Βία

ΑΝΑΡΧΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΗ ΒΙΑ, μη κυριαρχία ανθρώπου σε άνθρωπο, μη επιβολή της βούλησης ενός ή περισσότερων στους υπόλοιπους. Είναι μόνο μέσω της εναρμόνισης των συμφερόντων, μέσω της εθελούσιας συνεργασίας, της αγάπης, του σεβασμού, της αμοιβαίας ανοχής, είναι μόνο με την πειθώ, το παράδειγμα, την μεταδοτικότητα και το αμοιβαίο όφελος από την επιείκεια που μπορεί και πρέπει να θριαμβεύσει η αναρχία, δηλαδή μια κοινωνία αδελφών ελευθέρως αλληλέγγυων, η οποία θα εξασφαλίζει

Συνέχεια στο υπόλοιπο »

Errico Malatesta: Anarchism and Organization

Organization which is, after all, only the practice of cooperation and solidarity, is a natural and necessary condition of social life; it is an inescapable fact which forces itself on everybody, as much on human society in general as on any group of people who are working towards a common objective. Since humanity neither wishes to, nor can, live in isolation it is inevitable that those people who have neither the means, nor a sufficiently developed social conscience to permit them to associate freely with those of a like mind and with common interests, are subjected to the organization by others, generally constituted in a class or as a ruling group, with the aim of exploiting the labor of others for their personal advantage.

Errico Malatesta: Anarchy

ANARCHY is a word which comes from the Greek, and signifies, strictly speaking, without government: the state of a people without any constituted authority, that is, without government. Before such an organization had begun to be considered possible and desirable by a whole class of thinkers, so as to be taken as the aim of a party (which party has now become one of the most important factors in modern social warfare),

Συνέχεια στο υπόλοιπο »

Errico Malatesta: A Little Theory

Revolt rumbles everywhere. Here it is the expression of an idea, and there the result of a need; most often it is the consequence of the intertwining of needs and ideas which mutually generate and reinforce each other. It fastens itself to the causes of evil or strikes close by, it is conscious or instinctive, it is humane or brutal, generous or narrowly selfish, but it always grows and extends itself.

Errico Malatesta: An Anarchist Programme

Present society is the result of age-long struggles of man against man. Not understanding the advantages that could accrue for all by cooperation and solidarity; seeing in every other man (with the possible exception of those closest to them by blood ties) a competitor and an enemy, each one of them sought to secure for himself, the greatest number of advantages possible without giving a thought to the interests of others.

Errico Malatesta: Mutual Aid – an essay*

Since it is a fact that man is a social animal whose existence depends on the continued physical and spiritual relations between human beings, these relations must be based either on affinity, solidarity and love, or on hostility and struggle. If each individual thinks only of his well being, or perhaps that of his small consanguinary or territorial group, he will obviously find himself in conflict with others, and will emerge as victor or vanquished; as the oppressor if he wins, as the oppressed if he loses…

  • 1 2 5